سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
دارایی با هزینه کردن کاهش می یابد و دانش با دهش فزونی می گیرد . [امام علی علیه السلام]